Condicions dels serveis

​Fibra

Fibra Òptica

Sense permanència

- Preu mensual IVA inclos.

- Router WiFi inclos.

- Velocitats: 100Mb/300Mb o 600Mb simètrics.

- Instal·lació en 48 hores.

Alta 65€. (IVA Inclòs)

- No inclou telèfon fixe.

- Oferta vàlida para zones con la cobertura requerida

Telèfon Fix

- No inclòs en aquesta tarifa.

- Contractació opcional.

- Preu mensual 11.90€/mes IVA inclòs.

- Trucades: 2000 minuts a fix de territori nacionals o mòbils.

En alguns casos es necessitarà un telefon Ip (35€ aprox) o aparell conversor (55€/aprox).

- Màxim 150 destinacions.

Tornar a fibra