Avís legal

D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la Lley 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació y del Comerç Electrònic (LSSI-CE), ORVIS360, SL informa de les següents dades:

TITULAR DEL WEB
Raó Social: ORVIS360, SL
CIF: B55160840
Denominació comercial: ORVIS CONNECTA
Domicili fiscal: AVINGUDA DE L’ESTACIÓ, 62, 17300 BLANES.
Contacto: INFO@ORVIS360.COM
La present informació regula les condicions d’ús, les limitacions de responsabilitat i les obligacions que els usuaris de la plana Web que es publica sota el nom del domini WWW.ORVISCONNECTA.COM, les quals els usuaris assumeixen i es comprometen a respectar.

COOKIES
WWW.ORVISCONNECTA.COM utilitza cookies per facilitar la navegació per dit portal i per obtenir una major eficàcia i personalització dels serveis oferits als usuaris. Les cookies emprades a WWW.ORVISCONNECTA.COM s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, no proporcionen referències que permetin deduïr el nom i cognoms de l’usuari i no poden llegir dades del seu disc dur ni incloure virus als seus equips. Així mateix, WW.ORVISCONNECTA.COM no pot llegir les cookies implantades al disc dur de l’usuari des d’altres servidors. L’usuari pot lliurement decidir sobre la implantació o no al seu disc dur de les cookies emprades a WWW.ORVISCONNECTA.COM. En aquest sentit, l’usuari pot configurar el seu navegador per acceptar o rebutjar per defecte totes les cookies o per rebre un avís en pantalla de la recepción de cada cookie i decidir en aquell moment la seva implantació o no en el seu disc dur. Per aixó li suggerim consultar la secció d’ajuda del seu navegador per saber com canviar la configuració actualment emprada. Tot i quan l’usuari configurés el seu navegador per rebutjar totes les cookies o rebutjés expressament les cookis de WWW.ORVISCONNECTA.COM podrà navegar pel portal amb l’únic inconvenient de no poder gaudir de les funcionalitats del portal que requereixin la instal·lació d’alguna d’elles. En qualsevol cas, l’usuari podrá eliminar les cookies de WWW.ORVISCONNECTA.COM implantades al seu disc dur en qualsevol moment, seguint el procediment establert a la secció d’ajuda del deu navegador o entrant a l’enllaç Política de Cookies d’aquest Web.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS
En cas de que s’introdueixi per un usuari d’Internet un ellaç des del seu propi Web al Web d’Orvis Connecta, l’enllaç únicamente vincularà amb la plana principal d’aquest últim, però no podrá reproduir-la de cap manera, i, en cas de que es visualitzin els continguts del Web amb continguts aliens al mateix, aquests continguts aliens no podran induir a error, confusió o engany en els Usuaris sobre la procedència dels seus continguts, ni suposar un acte de comparació o imitació deslleial o un aprofitament de la reputació d’Orvis Connecta. No es realitzarà des de la plana que introdueix l’enllaç cap tipus de manifestació falsa o inexacta sobre Orvis Connecta, Empreses Associades, col·laboradores o empleats, ni s’indicarà a l’esmentada plana que tenen el consentiment d’Orvis connecta per a la inserció de l’enllaç, o que Orvis Connecta té alguna relació o col·laboració amb l’esmentada plana. Excepte en els casos permesos per la llei o expressament autoritzats per ORVIS CONNECTA, sempre que es permeti un enllaç directe amb el seu Web, queda prohibida la utilització de qualsevol marca o qualsevol altre signe distintiu d’ORVIS CONNECTA dins de la plana on es trobi l’ellaç, tret que s’autoritzi expressament. La plana que estableixi l’enllaç haurà de cumplir amb la llei i no disposar o enllaçar continguts il·lícits o contraris a la moral i als bons costums. Per la seva part, el propi lloc web inclou dispositius tècnics d’enllaç que permeten a l’Usuari accedir a altres planes i portasl d’Internet, actuant ORVIS CONNECTA com a prestador de serveis d’intermeciació de conformitat amb l’article 17 de la Lley 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, pel que només serà responsable dels continguts i serveis suministrats en els llocs enllaçats en cas de que havent tingut coneixement efectiu en la forma prevista per la Llei de Serveis de la Societat de la Informació, de la il·licitut no hagi desactivat l’enllaç. L’existència de llocs enllaçats no suposa que existeixin acords amb els responsables o titulars dels mateixos, y ORVIS CONNECTA no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitut, qualitat, desactualitzacio, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts de dits llocs, donat que els desconeix. En qualsevol cas, si l’Usuari tingués coneixement de que els llocs enllaçats remeten a pàgines els continguts o serveis de la qual són il·licits o contraris a la moral haurà de posar-ho en coneixement d’ORVIS CONNECTA. A aquests efectes s’habilita l’adreça de correu electrònic info@orvis360.com, d’aquesta manera, els usuaris hauran de comunicar: nom, adreça, número de telèfon i adreça de correu electrònic, especifiació de la suposada activitat il·lícita duta a terme al Portal i fets o circumstàncies que revelen el caràcter il·lícit de l’esmentada activitat.

CONDICIONS D'ÚS
La utilització de la plana atorga la utilització de l’usuari i implica l’acceptació de les condicions de l’avís legal, política de privacitat i condicions d’us. Si l’usuari no estigués conforme, s’abstindrà d’utilitzar la plana. L’usuari està obligat i es compromet a utilizar la plana i els continguts de conformitat amb la legislació vigent, l’Avís Legal, i qualsevol altre avís contingut en aquesta plana, així com les normes de convivència, la moral i els bons costums generalmente acceptats. L’Usuari s’obliga i es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers qualsevol contingut de la Plana, tals com informacions, textes, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, software, logotips, marques, icones, tecnologia, enllaços, disseny gràfic i codis font, o qualsevol altre material al que tingués accés en la seva condició d’Usuari de la Plana, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu.

PROPIETAT INTELECTUAL I INDUSTRIAL
Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol mena que apareguin a la plana són propietat d’ORVIS360, SL o, en el seu cas, de tercers que han autoritzat el seu ús, sense que es pugui entendre que l’ús o accés al portal i/o als continguts atribueixi a l’usuari dret algún sobre les esmentades marques, noms comercials i/o signes distintius, i sense que puguin entendre’s cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació que existeixen o poden existir sobre els esmentats continguts, i no enten cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació que existeixen o poden existir sobre aquests continguts. I no enten cedits ni s’autoritza la seva utilització, en cap cas, als usuaris de la plana tret de que s’obtinguin dits drets per escrit del legítim titular dels mateixos.

XARXES SOCIALS OFICIALS
El prestador de serveis de les planes oficials d’ORVIS CONNECTA en les xarxes socials d’Instagram és l’entitat ORVIS360, SL (en endavant ORVIS CONNECTA) amb C.I.F. B55160840 i domicili social a l’ AVINGUDA DE L’ESTACIÓ, 62, 17300 BLANES i mateix domicili a efectes de notificacions. L’accés i ús d’aquestes planes requereix de l’acceptació de les condicions generals d’ús de les xarxes socials i la política de privacitat que més abaix es detalla i es completa amb la política i les normes de les plataformas de la xarxa social d’instagram. Per a qualsevol consulta o contacte amb ORVIS CONNECTA els usuaris podran comunicar-les a través del número de telèfon 0034 972 204 333 o de la següent adreça de correu electrònic: INFO@ORVIS360.COM.

Condicions d’ús de la plana oficial d’ORVIS CONNECTA a Instagram.
Si us plau, llegeixi atentament aquestes condicions d’ús ja que contenen tota la información relativa als seus drets i obligacions com a usuari de la plana oficial d’ORVIS CONNECTA a Facebook. L’accés i ús de la pàgina oficial d’ORVIS CONNECTA a Instagram està subjecte a més al compliment de les condicions establertes par Instagram com a titular de la plataforma del servei de xarxa social. Quan l’usuari accedeix o utilitza la plana oficial d’ORVIS CONNECTA a Instagram, manifesta el seu consentiment i acceptació del compliment del que s’estableix en les presents condicions d’ús. L’accés i ús de la plana oficial d’ORVIS CONNECTA a Instagram està prohibit als menors de 13 anys.

Usos permisos i usos prohibits
A través de la plana oficial d’ORVIS CONNECTA a Instagram, es facilita un espai en el que l’usuari pot publicar i intercanviar informació i continguts, així com establir comunicació entre varis usuaris. L’ús de la plana oficial d’ORVIS CONNECTA no pot tenir una finalitat econòmica o comercial. L’Usuari està obligat a realizar un ús razonable de la plana oficial d’ORVIS CONNECTA d’Instagram i dels seus continguts, segons les posibilitats i fins pels que està concebut d’acord amb els usos i costums, la moral, la legislació vigent, les presents normes i les normes i polítiques publicades per Instagram. L’Usuari serà l’únic responsable de la informació, imatges, opinions, al·lusions o continguts de qualsevol tipus que comuniqui, allotji, transmeti, posi a disposición o exhibeixi a través de la plana oficial d’ORVIS CONNECTA a Instagram. ORVIS CONNECTA no podrà ser considerat responsable editorial dels continguts publicats per l’Usuari i declara expressament que no s’identifica amb cap de les opinions que els usuaris publiquen a la plana oficial d’ORVIS CONNECTA a Instagram, de les conseqüències del qual es fa enterament responsable l’emissor de les mateixes.En  tot cas, queda prohibit l’ús de la plana oficial d’ORVIS CONNECTA a Instagram amb fins il·legals o no autoritzats, amb o sense finalitat económica.

EXENCIÓN DE RESPONSABILITATS
ORVIS360, SL inclou al seu Web una sèrie de continguts sobre les seves activitats, productes, estructura, gestió i equips propis d’un Web corporatiu. ORVIS360, SL exclou qualsevol responsabilitat pels danys i prejudicis de tota naturalesa que poguessin derivar-se de l’accés als continguts, informacions, publicitat, opcions, conceptes i imatges facilitats als usuaris. En qualsevol cas, ORVIS360, SL no es fa responsable de:

  • El mal que l’usuari pugui realitzar al Web.
  • La continuïtat dels continguts del Web.
  • L’absència de virus i/o altres components nocius en el Web o en el servidor que els suministra, tant en allò relatiu a la visualització dels continguts pels usuaris com en la descàrrega dels continguts i serveis prestats per altres Webs als que pugui tenir accés desde les adreçes d’Internet titularitat d’ORVIS CONNECTA.
  • El major o menor rendiment dels continguts albergats al Web.
  • Els danys o perjudidics que causés qualsevol persona, bé a si mateixa o a terceres, que infringís les condicions, normes i instruccions que ORVIS360, SL estableixi en aquest web.
  • Els danys ocasionats per la vulneració dels sistemes de seguretat del Web titularitat d’ORVIS CONNECTA.
  • El mal funcionament de software o “plugins” (descàrrega que pogués realitzar-se desde el link establert a l’efecte), que pogués ser nececessari per a la visualització o escolta de determinats continguts albergats en el present Web.
  • Qualsevol acció o actuació que pogués realitzar en relació amb la vulneració de drets de tercers, especialment en relació a la imatge, propietat intel·lectual o de l’edició, revisió, censura i verificació dels continguts de les pàgines o Webs d’Internet amb els que l’Usuari es connecta a través del motor de recerca o hipervincles incolos en el Web d’ORVIS CONNECTA.

Exención de responsabilidad por el funcionamiento de la Página Web
ORVIS360, SL presta els seus serveis i continguts de manera continuada emprant tots els mitjans tècnics al seu abast per realitzar l’esmentada prestació de manera satisfactòria.ORVIS 360, SL podrà, quan ho consideri convenient, realitzar correcions, millores o modificacions a la informació continguda al seu Web, sense que això doni lloc ni dret a cap reclamació o indemnització, ni impliqui reconeixement de cap responsabilitat. ORVIS360, SL no es fa responsable pels danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin derivar-se de la disponibilitat i continuïtat tècnica del funcionament del Web. En qualsevol cas, ORVIS360, SL durà a terme totes les actuacions necessàries per restablir els seus serveis en càs de fallada tècnica.

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ
ORVIS360, SL es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.
En cas d’existir discrepància entre alló establert en el present avís legal i les Condicions Particulars de cada servei específic, prevaldrà alló disposat en aquestes últimes. En el cas de que qualsevol disposició o disposicions contingudes en el present Avís Legal fossin considerades nul·les o inaplicables en la seva totalitat o en part per qualsevol Jutjat, Tribunal o òrgan administratiu competent, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà a la resta de disposicons del present Avís Legal ni a les Condicions particulars dels diferents serveis del present Web. El no exercici o execució per part d’ORVIS360, SL de qualsevol dret o disposició continguda en aquestes Condicions Generals, no constituirà una renúncia al mateix, tret reconeixement i acord escrit per part seva. La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària, complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. ORVIS360, SL té el seu domicili a BLANES, Espanya.
Tornar