Condicions teléfon Fix

Preu de 11,90€/mes IVA inclòs.

Inclou 2000 minuts a fixes o mòbils a nivell nacionals.

Màxim 150 destinacions.

Sense permanència.

En alguns casos es necessitarà un telefon Ip o conversor de digital a Ip (Preu aprox. 55€)

Tornar a fibra