Condicions serveis

Mòbil

Sense permanència.

Preus IVA inclòs.

Recollida de la SIM a les nostres oficines.

Portabilitat en 48h.

Els Gigas oferts estan subjectes a la promoció actual (+20 gigas 2020).

Promo '+20 gigas' augmenta el nombre de gigas de la tarifa contractada fins a 31 de desembre  de 2020.

Cobertura Orange 3G y 4G.

Navegació compatible 4G en totes les modalitats de dades.

No es permet l'ús de targetes SIM a mòdems, routers o altres dispositius de concentració de trànsit.

Únicament permès en terminals mòbils, queda prohibit el us de vigila bebès, sim box, router, etc. i  qualsevol  equip o dispositiu de concentració de tràfic de veu o navegació.

Al consumir les teves dades de la tarifa contractada, s’activa un bo de 1 giga s'activa, permet continuar navegant a baixa velocitat (16 kbps.) sense cost addicional.

Si aquest bo es consumeix 1 giga a baixa velocitat, les dades es desactiva fins al mes següent.

Trucades de veu: màxim 150 destinacions al mes.

Un cop superades les 150 destinacions, l'excés es tarifica a 0,10 euros/minut i 0,20 euros de l'establiment de trucades.

Estan excloses les trucades a serveis especials de tarificació (901, 902, 70X, etc...) i numeració curta.

Trucades il·limitades.

Inclouen 3000 minuts a fixes i mòbils nacionals i 150 destinacions.

Tornar a mòbils